Năm mới may mắn với các biểu tượng dê

Theo văn tự Trung Hoa, chữ dê (dương) phát âm gần giống chữ tường nên loài vật này luôn chứa niềm tin về sự may mắn và an lành. Vì vậy, những biểu tượng dê thường gắn liền với ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy

Năm mới may mắn với các biểu tượng dê Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua