Một số mặt hàng sữa giảm giá từ ngày 20−4

Sau khi Bộ Tài chính buộc các doanh nghiệp kê khai lại giá, đã có 50 sản phẩm sữa đăng ký giảm giá từ ngày 20−4−2015 với mức giảm từ 0,4 − 4%

Sữa giảm giá là tin vui cho mọi gia đình có con nhỏ. Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: VietQ

Ngày 11−6−2014, Bộ Tài chính ra thông báo số 396 yêu cầu một số doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ này đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, 5 công ty phải thực hiện kê khai giá tại Bộ, gồm: Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến − nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam.

5 công ty kể trên đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi như Bộ yêu cầu trước đó và thực hiện kê khai lại giá, đăng ký giảm giá 50 sản phẩm, mức giảm từ 0,4% − 4%. Các mức giá mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 20−4.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa khác sẽ thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ cập nhật và công bố danh sách sản phẩm sữa giảm giá theo quy định.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua