Lãi vay 7.000 tỷ đồng của EVN được tính vào giá điện?

Việc hạch toán tiền lãi khoản vay 7.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện hàng năm đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải gánh lãi vay của EVN

Người dân phải gánh lãi vay 7.000 tỷ đồng cho EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổng số tiền là 9.650 tỷ đồng. EVN đã thanh toán 2.650 tỷ đồng. Khoản nợ 7.000 tỷ đồng còn lại được chuyển thành nợ vay dài hạn. Tiền lãi vay phát sinh của khoản nợ này được EVN hạch toán vào giá điện hàng năm.

Tính đến nay, EVN đã thanh toán 4.000 tỷ đồng nợ gốc. Số nợ gốc vay còn phải trả là 3.000 tỷ đồng và dự kiến EVN sẽ thanh toán cho PVN trong năm 2015.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN cho biết đang thống kê số liệu để báo cáo Bộ Công thương trong trường hợp tất cả các đơn vị điện của than, khí đưa hết lỗ tỷ giá vào giá điện. Điều này tác động rất lớn đến tình hình tài chính của EVN.

Theo ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nếu các khoản lãi vay của EVN, thêm các khoản lỗ do tỷ giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng của các tập đoàn điện, than, khí đều được tính vào giá điện thì người dân sẽ phải “cõng” giá điện trên trời.

Đại diện Cục tài chính Doanh nghiệp, thuộc Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, các khoản lãi vay hay lỗ do chênh lệch tỷ giá sẽ được đưa vào chi phí sản xuất, phân bổ trong nhiều năm. Việc hạch toán các khoản này vào giá điện như thế nào phải được Bộ Công thương và Bộ Tài chính phê duyệt cụ thể.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua