Ca bien mien Trung

Người dân xã KỲ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngồi bó gối thiếu việc làm sau khi cá chết hàng loạt không thể ra khơi đánh bắt hải sản được. Ảnh: Doãn Hòa

Đừng bỏ qua