Kết quả quan trắc chất lượng nước biển miền Trung đạt tiêu chuẩn

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đều nằm trong giới hạn cho phép, theo Tổng cục Môi trường

Mới đây, Tổng cục Môi trường đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại các bãi tắm thuộc địa bàn 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên−Huế. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ tại các khu vực được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.

Việc đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước biển được tiến hành bằng việc các địa phương lấy các mẫu nước biển ven bờ, phân tích và so sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT − Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu thường xuyên quan trắc, lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hàng ngày, với tần suất 2 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều). Tại mỗi vị trí cần lấy 2 mẫu, 1 mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và 1 mẫu gửi về Tổng cục Môi trường thực hiện.

ket qua quan trac chat luong nuoc bien hinh anh 1

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đều nằm trong giới hạn cho phép – Ảnh minh họa

“Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức chịu trách nhiệm làm việc với các Sở Tài nguyên Môi trường để lấy mẫu hàng ngày và đã công bố thông tin. Chất lượng môi trường ở các bãi biển hoàn toàn đáp ứng để tắm”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Để giám sát việc tiến hành quan trắc chất lượng nước biển, ngày 1−5, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã đi kiểm tra thực tế tại các địa phương. Tổng cục trưởng sẽ cùng với các cơ quan chuyên môn đi thị sát dọc các vùng biển có hiện tượng cá chết, đồng thời, sẽ làm việc với Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bài: K. Huyền

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua