Hồi sức bằng kỹ thuật trao đổi ô-xy qua màng ngoài cơ thể

Kỹ thuật Trao đổi Ô-xy qua màng ngoài cơ thể có thể cứu sống tới 53% người bệnh có thương tổn phổi nặng. Hiện nay, kỹ thuật này đã được bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đưa vào áp dụng

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã triển khai áp dụng kỹ thuật mới: Trao đổi ô-xy qua màng ngoài cơ thể (ECMO – Estra Corporeal Menbrane Oxygenation). Đây là một kỹ thuật hồi sức đặc biệt, sử dụng máy để rút máu người bệnh ra, đưa qua màng trao đổi để cung cấp Ô-xy và thải Carbonic, thực hiện thay hoạt động của phổi và tim người bệnh.

Nghiên cứu CESAR cho thấy ở những người bệnh có tổn thương phổi nặng, nếu thở máy thường quy sẽ cứu sống được 37% trường hợp, còn nếu thở máy ECMO có thể cứu sống tới 53% trường hợp.

Việc cấp cứu thành công bệnh nhân viêm phổi nặng do áp dụng kỹ thuật Trao đổi ô–xy qua màng ngoài cơ thể mở ra khả năng đối phó với những bệnh dịch nguy hiểm khác có nguy cơ nổi lên như: dịch bệnh SARS, cúm A H5N1, H7N9, dịch hạch, MERS CoV, EBOLA…

 Mục Sức khỏe/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua