Học song ngữ giúp tăng cường chất xám

Đây là kết luận được rút ra từ việc so sánh khối lượng chất xám giữa những người chỉ nói tiếng Anh và những người nói cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa, Đại học Georgetown, Mỹ, đã phát hiện những người học hai thứ tiếng sẽ có phần chất xám lớn hơn, giúp cho việc học tập và cải thiện trí nhớ ngắn hạn. Kết quả này có được nhờ việc so sánh khối lượng chất xám trong não của những người chỉ nói tiếng Anh, với những người nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Trước đây, đã có một nghiên cứu cho thấy những tài xế lái taxi ở Luân Đôn, những người nhớ được khoảng 25.000 đường phố Luân Đôn và 20.000 các địa điểm, có khối lượng chất xám lớn hơn ở vùng não liên quan đến định hướng không gian. Điều đó cho thấy họ đã đào tạo não mình để nhớ tốt hơn các tuyến đường và địa điểm.

Mục Sức khỏe/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua