Học sinh, sinh viên có thể đóng bảo hiểm y tế 6 tháng/lần trong năm 2015

Học sinh, sinh viên có thể đóng bảo hiểm y tế 6 tháng/lần. Chỉ thực hiện thu phí Bảo hiểm y tế một lần từ tháng 10–2015 đến 31–12–2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trên đây là nội dung trích trong Công văn hỏa tốc số 3592/BHXH–BT do bà Nguyễn Thị Minh – Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký ban hành, chỉ đạo việc thu Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015–2016.

Được biết, đây là năm đầu tiên thực hiện luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, mức đóng Bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). Nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

• Trong năm 2015, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thu phí Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ Bảo hiểm y tế.

• Trong năm 2016, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ Bảo hiểm y tế. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ Bảo hiểm y tế.

• Chỉ thực hiện thu phí Bảo hiểm y tế một lần từ tháng 10–2015 đến tháng 12–2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế từ ngày 1–10–2015 đến ngày 31–12–2016.

Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh cách thu Bảo hiểm y tế để không làm khó phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục & Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương tổ chức thu tiền Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần; tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học. Các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua