Giá vé xe Tết 2016 tăng cao nhất 60 phần trăm

Giá vé xe Tết 2016 sẽ tăng từ 20–60% tùy theo chuyến và ngày cận Tết. Đây là thông tin chính thức của Ban quản lý bến xe miền Đông đưa ra hôm nay, 20–1

Giá vé xe Tết 2016 sẽ được các đơn vị vận tải thuộc bến xe miền Đông áp dụng và có mức phụ thu giá vé (điều chỉnh tăng giá vé xe Tết 2016) ở các tuyến như sau:

Từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 21 đến ngày 25–1–2016 (tức ngày 12 đến hết ngày 16–12 Âm lịch).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26 đến hết ngày 28–1–2016 (tức ngày 17 đến hết ngày 19–12 âm lịch) và từ ngày 8 đến ngày 10–2–2016 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 Tết).

Phụ thu 60% từ ngày 29–1 đến hết ngày 7–2 (tức ngày 20 đến hết ngày 29–12 Âm lịch).

Từ Phú Yên trở ra các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 21đến ngày 25–1–2016 (tức ngày 12 đến hết ngày 16–12 Âm lịch).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26 đến hết ngày 29–1 (tức ngày 17 đến hết ngày 20–12 Âm lịch) và từ ngày 8 đến ngày 10–2–2016 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 Tết).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 30–1 đến 7–2 (tức ngày 21 đến hết ngày 29–12 Âm lịch).

Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 24 đến ngày 28–1 (tức ngày 15 đến hết ngày 19–12 Âm lịch).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 29–1 đến hết ngày 1–2 (tức ngày 20 đến hết ngày 23–12 Âm lịch và từ ngày 8 đến ngày 11–2–2016 (tức mùng 1 đến hết mùng 4 Tết).

Phụ thu 60% từ ngày 2 đến ngày 7–2 (tức ngày 24 đến hết ngày 29 – 12 Âm lịch).

Bến xe miền Đông sẽ tăng giá vé xe Tết 2016 khoảng 20–60%

Bến xe miền Đông sẽ tăng giá vé xe Tết 2016 khoảng 20–60%

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 29–1 đến hết ngày 1–2 (tức ngày 20 đến hết ngày 23–12 Âm lịch và từ ngày 8 đến ngày 11–2–2016 (tức mùng 1 đến hết mùng 4 Tết).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 2 đến ngày 7–2 (tức ngày 24 đến hết ngày 29–12 Âm lịch).

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4–2 đến hết 14–2 (tức ngày 26–12 Âm lịch đến hết mùng 7 Tết).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Phước:

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4 đến hết ngày 13–2 (tức ngày 26–12 Âm lịch đến hết mùng 6 Tết).

Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương:

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4 đến hết ngày 13–2–2016 (tức ngày 26–12 đến hết mùng 6 Tết).

♦ Trong thông tin tăng giá vé xe Tết 2016, Bến xe miền Đông cũng cho biết từ nay đến ngày 4–2 bến vẫn  tiếp tục bán trước vé Tết cho cá nhân và tập thể tại quầy số 14 và quầy số 15 ở nhà ga Bến xe Miền Đông với hành khách đi các tỉnh từ ngày 2 đến ngày 6–2–2016 (tức ngày 24 đến 28–12 Âm lịch).

Bài: Thủy Văn

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua