Giá sữa ở Việt Nam cao gần gấp đôi Malaysia

Hiện giá sữa cho trẻ em Việt Nam vẫn cao hơn nhiều nước trong khu vực: 14% so với Thái Lan, 24% so với Philippines và đến 46% so với Malaysia

Qua gần một năm thực hiện nghị quyết về bình ổn giá sữa, giá sữa đã giảm từ 0,1–34% so với trước khi Bộ Tài chính bắt tay can thiệp.

Tuy vậy, từ đầu năm 2015 đến nay, khi sắp hết thời hạn áp dụng theo Nghị quyết này, giá sữa cho trẻ em Việt Nam vẫn cao hơn nhiều nước trong khu vực: 14% so với Thái Lan, 24% so với Philippines và đến 46% so với Malaysia.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết của Chính phủ về quản lý giá sữa, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt hơn giá cả mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi để tăng thêm lợi ích cho người tiêu dùng.

Điển hình là Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa công bố thêm vào danh sách bình ổn giá 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam gồm:

• Enfamil A + 3 RTD Vanilla 360° Brain Plus

• Enfamil A + 3 RTD Chocolate 360° Brain Plus (giá bán lẻ đã gồm VAT là 18.440 đồng/hộp/180ml)

• Enfagrow A+4 RTD Vanilla 360° Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trờ lên.

• Enfagrow A+4 RTD Chocolate 360° Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên (giá 18.050 đồng/hộp/180ml, đã gồm VAT).

Mức giá này áp dụng từ ngày 20−5−2015.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua