Giá dịch vụ y tế tăng từ ngày 1 tháng 3

Giá dịch vụ y tế tăng từ 2 đến 7 lần ở các dịch vụ, bao gồm giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị và giá dịch vụ kỹ thuật

Giá dịch vụ y tế tăng đã được nêu rõ trong quy định về việc thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Báo chí đã nhận thông tư liên quan vụ việc này vào hôm nay, ngày 20−1.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế tăng trong lần này là điều chuyển các khoản chi trước đây nhà nước bao cấp cho các bệnh viện, được tính vào giá. Còn nay, nguồn ngân sách này sẽ được chuyển sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT.

Theo đó, lần tăng giá dịch vụ y tế khám chữa bệnh này được tính các chi phí bao gồm: giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật.

Trong đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện bao gồm 4 yếu tố: Chi phí trực tiếp (thuốc dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; Chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; Chi phí tiền lương theo ngành bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên hiện nay mới tính 3 yếu tố (chưa tính phụ cấp và tiền lương). Mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù được thực hiện từ ngày 1–3–2016, còn mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù, và tiền lương được thực hiện từ ngày 1–7–2016.

Như vậy, theo như dự kiến từ năm 2015, lần này sẽ có hơn 1.800 dịch vụ y tế được tăng giá, với mức tăng từ 2 đến 7 lần. Cụ thể:

Về tiền khám tối đa:

Ở bệnh viện hạng 1: sẽ tăng từ 20.000 đồng/lượt lên 40.000 đồng/lượt.

Ở bệnh viện hạng 3, hạng 4: sẽ tăng từ 7.000 đồng/lượt lên 30.000 đồng/lượt.

giá-dịch-vụ-y-tế-hình-ảnh-2

Bệnh nhân chờ khám bệnh

Về tiền giường nội khoa loại 1:

Ở bệnh viện hạng 1: sẽ tăng từ 80.000 đồng/giường/ngày lên 215.000 đồng/giường/ngày.

Ở bệnh viện hạng 4: sẽ tăng từ 55.000 đồng/giường/ngày lên 165.000 đồng/giường/ngày.

Giường hồi sức ở bệnh viện đặc biệt tăng từ 335.000 đồng/giường/ngày lên 677.000 đồng/giường/ngày.

(Bệnh viện đặc biệt là bệnh viện phải có quy mô trên 1.000 giường bệnh, như bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Việt Đức).

Đối với giá dịch vụ rửa dạ dày:

Tăng từ 30.000 đồng/lần lên 106.000 đồng/lần.

Dịch vụ lọc màng bụng cho người suy thận:

Tăng từ 300.000 đồng/lần lên 379.000 đồng/lần.

Bên cạnh chi phí thuốc, dịch truyền hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua/thay thế dụng cụ, giá dịch vụ khám chữa bệnh còn bao gồm thêm chi phí phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định.

Các cơ sở y tế tư nhân cũng được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 1−3−2016.

Như vậy, có khoảng 1.887 dịch vụ y tế được điều chỉnh giá áp dụng chung cho các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; điều chỉnh giá khám bệnh, ngày giường theo các hạng bệnh viện.

Đối với người dân chưa tham gia BHYT, trong thời gian tới (từ ngày 1–3), chi phí dịch vụ khám chữa bệnh sẽ thấp hơn so với người bệnh có thẻ BHYT, do họ vẫn được thanh toán theo mức giá cũ (chưa bao gồm chi phí tiền lương và phụ cấp).

Bài: Hạnh Thủy

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua