Gần 10.000 căn nhà lụp xụp trên kênh rạch tại TP. HCM sẽ biến mất

Trong thời gian 5 năm tới, TP. HCM sẽ tiến hành giải tỏa di dời gần 10.000 căn nhà lụp xụp trên kênh rạch. Điều này giúp thay đổi diện mạo cho thành phố

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020, gần 10.000 căn nhà lụp xụp trên kênh rạch sẽ bị xóa sổ

TP. HCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu di dời toàn bộ 19.524 căn nhà và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch từ nay đến năm 2025. Riêng giai đoạn từ năm 2015 – 2020, thành phố tập trung giải tỏa di dời 9.805 căn nhà.

TP. HCM cũng phấn đấu đến năm 2020 giải quyết việc xây dựng mới thay thế các chung cư bị hư hỏng nặng đã được kiểm định theo quy định, kết hợp chỉnh trang đô thị nhằm tạo ra các khu nhà ở mới có chất lượng tốt hơn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; thực hiện tháo dỡ 120.000m² sàn chung cư hư hỏng nặng, xây dựng mới 240.000 m² sàn các chung cư mới.

Muốn hoàn thành mục tiêu nói trên, TP. HCM triển khai các giải pháp là xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư, tạo nguồn lực về tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Hơn 20 năm qua (từ năm 1993), TP. HCM đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 36.000 hộ gia đình sinh sống trên và ven kênh rạch, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện cuộc sống cho người dân, tập trung vào năm tuyến kênh rạch chính là Tàu Hũ – Bến Nghé, kênh Đôi – Tẻ, Tân Hóa – Lò Gốm, Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Dọc theo các tuyến kênh này, bộ mặt đô thị gần như thay đổi toàn diện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, cải thiện ô nhiễm môi trường, giải quyết tiêu thoát nước và quan trọng hơn là tạo ra không gian sống, môi trường sống tốt hơn cho người dân thành phố, điển hình như tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm, hiện đã trở thành dòng kênh đẹp, hai bên đường được xây dựng khang trang.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, để giải quyết vấn đề căn cơ và mang tính bền vững, các giải pháp của thành phố cần hướng đến tất cả thành phần dân cư. Theo đó, phát triển đô thị phải đi kèm phát triển đa dạng chủng loại nhà ở, vừa chỉnh trang phát triển các khu vực đô thị cũ, vừa hình thành nên những khu đô thị mới. Đây cũng là một cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp bất động sản trong và ngoài nước, tạo nên xu hướng đầu tư dự án nhà ở hướng sông bùng nổ mạnh.

Tiếp Thị Gia Đình 

Đừng bỏ qua