Facebook Thông tin Chính phủ lên mạng xã hội

Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử chính phủ Vi Quang Đạo cho biết Facebook Thông tin Chính phủ là thử nghiệm chính thức nhằm đưa thông tin hoạt động của chính phủ rộng rãi hơn trên Internet

 Ảnh giao diện Facebook Thông tin Chính phủ

Ngày 20–10 vừa qua, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử chính phủ Vi Quang Đạo cho biết: “Từ đầu tháng 10 vừa rồi, trang thông tin điện tử chính phủ (www.chinhphu.vn) đã thử nghiệm trên Facebook. Facebook này có tên “Thông tin Chính phủ”.

Những thông tin đưa lên Facebook Thông tin Chính phủ chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin về chỉ đạo của thủ tướng, các phó thủ tướng cũng như một số hoạt động của chính phủ. Lâu nay, những thông tin này vẫn được gửi mail cho báo chí nhưng mỗi báo chỉ khai thác một phần theo nhu cầu của mình.

Facebook này cũng sẽ đăng toàn văn các văn bản để cộng đồng Facebooker, người sử dụng Internet và toàn thể mọi người quan tâm được biết và tiếp cận.

Quả thật, khi gần một nửa dân số có thói quen sử dụng Facebook thường xuyên và không ngừng tìm kiếm, chia sẻ các thông tin từ văn hóa, kinh tế, xã hội đến quản trị nhà nước, phòng chống tham nhũng, việc chính phủ chọn mạng xã hội như một kênh truyền thông chính thống là một điều hoàn toàn đúng đắn.

So với việc trước đây chỉ cung cấp thông tin một chiều qua các website chính thức; gửi thông tin cho cơ quan báo chí, việc chủ động lên Facebook của chính phủ nhằm tăng cường sự tương tác hai chiều với người dân là bước chuyển biến có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự thay đổi này không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là thực tế không thể đảo ngược.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua