Đừng ngồi chờ duyên, hạnh phúc ở trong tay mình

Đi tìm bạn đời và chắc chắn gặp được người đó hoặc ngồi một chỗ và hy vọng người đó tìm thấy mình, bạn chọn cách nào? Đừng ngồi chờ duyên vì có thể người đó sẽ không bao giờ tới

Đừng ngồi chờ duyên, hạnh phúc ở trong tay mình Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua