Dùng dịch vụ công trực tuyến có phải trả phí?

Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở Thông tin – Truyền thông đề xuất không thu phí dịch vụ

Dùng dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân

Để tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, người dân có thể dùng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để điền, gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cho phép người sử dụng có thể thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc trả kết quả cũng có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện đến người dân.

Mới đây, Sở Thông tin ­­– Truyền thông TP. HCM vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân TP. HCM về khó khăn trong việc nộp phí/lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến. Khi người dân, doanh nghiệp dùng dịch vụ này, ngoài lệ phí của loại hồ sơ giao dịch phải nộp thêm phí dịch vụ thanh toán cho ngân hàng. Mức phí dịch vụ này chiếm khoảng 1% lệ phí người dân, doanh nghiệp nộp cho Nhà nước.

Sở Thông tin – Truyền thông cho rằng, nếu để người dân, doanh nghiệp trả mức phí này có thể sẽ không thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát triển. Còn nếu để đơn vị cấp phép dịch vụ công trực tuyến chi trả thì hiện Bộ Tài chính chưa có văn bản chi trả. Việc thanh toán kinh phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến là cần thiết nhằm khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố.

Vì lý do đó, Sở Thông tin – Truyền thông đã đề xuất và được Ủy ban Nhân dân TP. HCM chấp nhận ghi vốn hạng mục “Thuê dịch vụ thanh toán dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trong nguồn vốn ngân sách.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua