Đừng để cơn giận cao độ kích hoạt nguy cơ đau tim

Tin y tế tuần này sẽ gửi đến những cảnh báo cho bạn như: Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước có số người mắc lao cao nhất toàn cầu, 49,8% người mắc huyết áp mới được phát hiện, nguy cơ đau tim do tức giận cao độ...

Đừng để cơn giận cao độ kích hoạt nguy cơ đau tim Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua