Dự toán Bảo hiểm xã hội thu khoảng 269 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đưa ra quyết định, năm nay, dự toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần có tổng số thu là 269.294 tỷ đồng, trong khi chi khoảng 200 nghìn tỷ

So sánh thu và chi của bảo hiểm xã hội trong năm 2016 sẽ chênh lệch gần 70 tỷ đồng.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu và chi gồm các phần thu như sau:

bao hiem xa hoi hinh anh 2

Như vậy, so với năm 2015, dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng số dự toán thu là 233.665 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 171.587 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, trong năm 2016, sau khi Chính phủ ban hành nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo Nghị quyết số 99/2015/NQ-QH13 ngày 11–11–2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Kết quả phát triển đối tượng tham gia hoặc đối tượng thụ hưởng thay đổi so với số đối tượng làm căn cứ xây dựng dự toán; Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho bảo hiểm xã hội tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Bài: Hạnh Thủy

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua