Dự kiến không thay đổi mức lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực 

Bộ Tài chính vừa hoàn chỉnh dự thảo thông tư thay thế các quy định trước đây về lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ xuất nhập cảnh khác

Theo dự thảo quy định mới, các mức lệ phí hầu như không thay đổi so với hiện nay (TT 66/2009, TT 190/2012).

Chẳng hạn, lệ phí cấp thị thực một lần giữ nguyên mức 45 USD, cấp thị thực cho khách vào tham quan du lịch ngắn hạn (quá cảnh đường biển) giữ nguyên mức lệ phí 5 USD, cấp thị thực nhiều lần có thời hạn đến 1 năm cũng giữ nguyên các mức 65 USD, 95 USD, 135 USD; thậm chí lệ phí cấp thị thực nhiều lần thời hạn đến 3 tháng còn được xem như là giảm (trước đây lệ phí cấp thị thực nhiều lần thời hạn đến 1 tháng là 65 USD, nay dự thảo mới quy định mức lệ phí 65 USD này áp dụng cho thị thực nhiều lần có thời hạn đến 3 tháng).

Một số mức lệ phí cấp thị thực dự kiến tăng thêm do thời hạn thị thực được cấp cũng tăng thêm nhiều, như lệ phí cấp thị thực nhiều lần có thời hạn từ 1−5 năm (theo luật NXC 2014) từ 165 USD đến 255 USD (do trước đây theo quy định cũ không có loại thị thực thời hạn trên 1 năm, nên thời hạn thị thực cao nhất đến 1 năm với mức lệ phí 135 USD).

Lệ phí cấp mới hộ chiếu dự kiến vẫn giữ nguyên mức 200.000 đồng. Như vậy, tin đồn về việc tăng lệ phí cấp hộ chiếu lên tới 1 triệu đồng thời gian qua là sai sự thật.

Dự thảo thông tư sẽ được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi ban hành chính thức.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua