Điều kiện để được hưởng trợ cấp của Nhà nước do ảnh hưởng của Covid-19

Điều kiện nào để được hưởng trợ cấp của Nhà nước trong bối cảnh Covid-19 và mức hưởng cụ thể là bao nhiêu?

điều kiện hưởng trợ cấp covid-19

Dưới đây là điều kiện hưởng trợ cấp của 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (Ảnh: Shutterstock)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, có 07 nhóm đối tượng sẽ nhận được hỗ trợ. Điều kiện hưởng trợ cấp của mỗi đối tượng như sau.

Điều kiện hưởng trợ cấp của người lao động

  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19; không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng.
  • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng.

Thời gian hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch. Tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Điều kiện hưởng trợ cấp của người sử dụng lao động và hộ kinh doanh

  • Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản. Đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế. Nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại. Và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.
  • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng. Điều kiện hưởng trợ cấp tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Những đối tượng khác

  • Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.
  • Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.
  • Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Điều kiện hưởng trợ cấp là nằm trong danh sách theo chuẩn nghèo quốc gia đến ngày 31/12/2019.

Thời gian áp dụng cho 3 đối tượng trên là 3 tháng. Từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

Tiếp Thị Gia Đình

Theo: Cổng TTĐT Chính phủ

>> Xem thêm: BTS MỞ LIVE SHOW KPOP MIỄN PHÍ MÙA DỊCH CORONA

Đừng bỏ qua