Điều gì xảy ra khi bạn bỏ quên cặp “đít chai” ở nhà?

Làm bạn thân với cặp "đít chai" chẳng có gì là sung sướng cả. Tuy nhiên nếu một ngày thiếu vắng nó, bạn sẽ gặp những tình huống thật bi hài

Với những ai bị cận thị thì cặp kính cận trở thành vật bất ly thân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày bạn quên mang kính cận? Có những tình huống chỉ có “người trong cuộc” mới hiểu khi quên mang kính cận!

quen mang kinh can hinh anh 5

Quên mang kính cận đôi khi sẽ làm bạn trông thật ngố

quen mang kinh can hinh anh 1 quen mang kinh can hinh anh 2 quen mang kinh can hinh anh 3 quen mang kinh can hinh anh 4 quen mang kinh can hinh anh 6 quen mang kinh can hinh anh 7 quen mang kinh can hinh anh 8 quen mang kinh can hinh anh 9 quen mang kinh can hinh anh 10

Theo Trần Thúy – BS

Đừng bỏ qua