Điều chỉnh giá xăng dầu mới ngày 3/10

Vào 15 giờ chiều 3−10, liên Bộ Công thương − Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu mới, tăng giá xăng thêm 189 đồng/lít

Bộ Công thương – Tài chính đưa ra phương án điều chỉnh giá xăng dầu mới ngày 3−10

Theo đó, liên Bộ Công thương − Tài chính sẽ điều chỉnh tăng giá xăng thêm 189 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu lại giảm giá.

Theo Bộ Công thương, nguyên nhân của việc điều chỉnh giá xăng dầu là do giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây biến động lên xuống không ổn định.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ 18−9 đến 2−10 là 62.292 USD/thùng RON 92; 58.864 USD/thùng diesel; 58.788 USD/thùng dầu hỏa; 232.566 USD/tấn mazut.

Do đó, thực hiện căn cứ tính giá theo nghị định 83, giá xăng bán lẻ trong nước sẽ tăng thêm 189 đồng/lít. Xăng E5 cũng tăng nhưng không cao hơn mức 17.644 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, liên Bộ Công thương − Tài chính quyết định điều chỉnh giảm 163 đồng/lít đối với dầu diesel 0,05S, đưa giá về mức 13.723 đồng/lít; dầu hỏa giảm 74 đồng/lít về mức 12.725 đồng/lít và dầu mazut giảm 206 đồng/kg, về mức trần là 9.442 đồng/kg.

Cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu, Bộ Công thương cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Được biết, trong chín tháng năm 2015, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương ban hành 17 văn bản điều hành giá xăng dầu. Trong đó, giá xăng có 5 lần tăng, 7 lần giảm, 5 lần giữ ổn định.

Tiếp Thị Gia Đình

 

Đừng bỏ qua