Đi làm vào ngày 2/9, bạn sẽ được hưởng lương ra sao?

Nếu người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2−9 sắp đến và chắc hẳn hầu hết các bạn đều đã có kế hoạch vui chơi, sum họp gia đình…cùng những người thân yêu. Tuy nhiên, một số người lao động vẫn phải đi làm trong đợt nghỉ lễ do tính chất và yêu cầu công việc. Bởi vậy, cách tính lương thưởng cho người lao động đi làm trong dịp 2−9 là một chủ đề khá được quan tâm.

Theo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Quốc khánh năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, gồm thứ Sáu 2−9 và hai ngày cuối tuần (ngày 3 và 4−9).

Quy định về tiền lương dịp Quốc khánh 2−9

Theo quy định của bộ Luật Lao động 2012 về tiền lương, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2−9.

Nếu người lao động đi làm vào ngày 2−9 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).

Còn theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 2−9 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường).

Quy định về tiền thưởng

Khoản 1 Điều 103 bộ Luật Lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động. Khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2−9 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Tiếp Thị Gia Đình

 

Đừng bỏ qua