Đề xuất tăng giá nước 10,5% mỗi năm, từ 2015−2019

Nếu đề xuất của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên được chấp thuận, giá nước sẽ tăng 10,5% mỗi năm trong lộ trình từ năm 2015 đến 2019

Giá nước tăng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Trong cuộc họp góp ý về đề án tăng giá nước do Ban kinh tế ngân sách HĐND TP. HCM vừa tổ chức, nhiều đại biểu HĐND cho rằng, mức tăng giá mà Sawaco đề xuất giai đoạn 2015−2019 là quá cao.

Theo lý giải của Sawaco, đề án tăng giá nước lần này để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển nguồn, mạng lưới, gắn đồng hồ mới, tăng tỉ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Mặt khác, giá nước tăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia phát triển nguồn, giảm thất thoát…

Đáng chú ý, Sawaco cho rằng mức tăng giá dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của đại bộ phận người dân thành phố. Cụ thể, nếu một hộ gia đình có 4 người, sử dụng nước trong định mức (4m³/người/tháng) theo giá hiện hành cần chi trả 84.000 đồng, theo giá của đề án thì chỉ tăng thêm 12.000 đồng/tháng. Với các hộ nghèo, năm đầu tiên của lộ trình (2015) không tăng giá nước.

Tuy nhiên, nếu theo mức tăng đề xuất cả lộ trình đến năm 2019 cộng lại, giá tăng gần 50%. “Mức tăng này là cao. Giá nước cao kéo theo hàng loạt giá cả khác tăng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sawaco có tính sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập, đời sống người dân không?”, một đại biểu ở Q. Tân Phú cho ý kiến.

20150423_tieudiem_gianuoc

Với tổng mức tăng đề xuất lên đến gần 50% nhưng lộ trình giảm thất thoát nước của Sawaco không có tính thuyết phục. Hiện nay tỉ lệ thất thoát theo Sawaco là trên 32% và dự kiến giảm còn 25% vào năm 2025 (giảm 1−2% mỗi năm). Với tổng công suất khoảng 1,7 triệu m3 ngày đêm hiện nay, mỗi ngày có hơn 540.000m3 nước sạch bị mất, tốn hàng tỉ đồng.

Rất nhiều đại biểu khác đồng quan điểm cho rằng trong khi nước thất thoát tương đối cao và lại được đưa vào giá nước, vậy nếu giảm thất thoát tốt, giá nước chắc chắn sẽ giảm. Việc tăng giá nước theo lộ trình thì cao nhưng mỗi năm chỉ kéo giảm được 1−2% là quá thấp.

Ông Nguyễn Tấn Tuyến, phó trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP. HCM, cho biết sau khi nghe ý kiến góp ý sẽ tổng hợp, tham mưu HĐND TP. HCM có ý kiến với UBND TP trước khi phê duyệt đề án giá nước này.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua