Dạy con kỹ năng ứng phó với 5 tình huống nguy hiểm

Bạn bày cho trẻ chơi trò giả định theo năm tình huống sau nhằm bảo vệ sự an toàn cho trẻ. Thông qua trò chơi, bạn sẽ giúp con bồi dưỡng kỹ năng xử lý để tránh rơi vào tình huống bị bắt cóc vốn thường xảy ra

Dạy con kỹ năng ứng phó với 5 tình huống nguy hiểm Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua