Dạy con kỹ năng giải quyết xung đột

Khi xảy ra tranh cãi, trẻ thường xứ lý mọi việc theo bản năng. Vì vậy, dạy trẻ kỹ năng giải quyết xung đột sẽ giúp trẻ tránh sử dụng bạo lực trong những tình huống tương tự về sau

 Dạy con kỹ năng giải quyết xung độtTheo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua