Đặt tên thế nào để con gặp may mắn?

Nếu sau khi sinh bạn mới đặt tên con, bạn có thể áp dụng cách đặt tên dựa vào ngày sinh theo hướng dẫn dưới đây

THUẬT SỐ VỚI NHỮNG CÁI TÊN

Nếu muốn đặt cho con một cái tên may mắn, bạn có thể dựa vào con số trong ngày sinh của con đồng thời tra Bảng chữ cái hài hòa và xung đột. Ví dụ: Một bé gái sinh vào ngày 1–6–2015, ngày sinh là 1. Lấy 1 tra theo bảng bên, tên của bé gái có thể bắt đầu với các ký tự là A (Anh, Ánh) hoặc S (Sương).

Đặt tên may mắn cho con

Nếu không thể chọn tên bắt đầu với các ký tự trên, bạn có thể chọn tên bắt đầu bằng chữ cái có mối quan hệ hài hòa với ngày sinh của con và tránh những chữ cái xung đột với ngày sinh. Những chữ không được liệt kê ở đây có mối quan hệ trung lập với ngày sinh, tức là không tốt cũng không xấu. Riêng ngày sinh 11  và 22 là số đặc biệt, nếu con sinh vào một trong hai ngày này của tháng, bạn nên chọn tên con bắt đầu bằng chữ K hoặc V.

KIỂM TRA THEO VẬN SỐ

Khi chọn được tên, bạn có thể kiểm tra thêm vận số. Vận số là tổng các con số trong ngày tháng năm sinh của con. Nếu kết quả có hai chữ số, bạn cộng lại cho đến khi thành một  chữ số. Ví dụ, bé sinh ngày 22–5–2015. Vận số: 2+2+5+2+0+1+5=17, 1+7=8.

Đặt tên may mắn cho con

Tiếp theo, nếu tên bé là Cao Nguyễn Bích Vi, bạn tra Bảng chữ cái và con số được các số như dưới đây và có tổng là: 158, 1+5+8=14, 1+4=5. Gọi 5 là danh số (số theo tên). Nhìn bảng dưới, bạn thấy số 5 là danh số hài hòa với vận số 8 của con bạn. Vậy, bạn đã chọn được tên may mắn cho con. Các danh số không có ở bảng bên tức là quan hệ trung lập với vận số. Nếu vận số là 11, 22 hay danh số là 11, 22, 33,  44, bạn giữ nguyên, không cộng lại.

Đặt tên may mắn cho con

Mách nhỏ: Nếu chỉ biết ngày dự sinh, bạn có thể chọn thêm 1–2 ngày trước và sau ngày dự sinh để đặt tên cho con theo hướng dẫn trên.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua