Đăng ký tối đa 5 thuê bao di động trả trước cho mỗi nhà mạng

Dự thảo mới quy định mỗi cá nhân sẽ sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 5 thuê bao di động trả trước của mỗi nhà mạng

Sở hữu 3 thuê bao/mạng là rất khó khăn vì hiện có nhiều thiết bị sử dụng SIM điện thoại

Nếu dự thảo được thông qua, trên lý thuyết một cá nhân sẽ được sử dụng tối đa 25 thuê bao trả trước của 5 nhà mạng là Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile và Gtel. Như vậy, các cá nhân có thể đăng ký thuê bao di động trả sau với số lượng không hạn chế.

Dự thảo này nới lỏng hơn so với quy định về quản lý thuê bao di động trước đó. Bộ Thông tin & Truyền thông đã quy định mỗi cá nhân chỉ được sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 3 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

Các nhà mạng di động cho rằng nếu mỗi người chỉ sở hữu 3 thuê bao/mạng sẽ rất khó khăn. Hiện nay, có rất nhiều thiết bị sử dụng SIM di động như ô tô, USB 3G, máy tính bảng, điện thoại… chỉ với nhu cầu như vậy đã vượt quá 3 SIM/mạng.

Về quản lý thuê bao di động trả trước, sau 72 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, nếu thuê bao không gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến doanh nghiệp viễn thông di động để kích hoạt dịch vụ thì thông tin thuê bao đã đăng ký sẽ bị hủy. Chủ thuê bao muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.

Về trách nhiệm của các nhà mạng, dự thảo thông tư sửa đổi một số điểm mới như định kỳ tháng đầu tiên của mỗi quý, doanh nghiệp viễn thông sẽ phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và nhân công kiểm tra, rà soát, phát hiện các thông tin thuê bao không chính xác, không rõ ràng, chưa đầy đủ, bị trùng lặp; tần suất, thời gian đăng ký không hợp lý và các sai phạm khác.

Trường hợp có sai phạm, nhà mạng thực hiện đăng ký lại thông tin theo quy định. Sau 10 ngày kể từ khi chủ thuê bao nhận được thông báo nhưng không đăng ký lại thông tin theo đúng quy định, nhà mạng sẽ tạm ngừng hoạt động (khóa chiều gọi đi) của thuê bao đó và chấm dứt hoàn toàn hoạt động sau 30 ngày.

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo cho Sở Thông tin & Truyền thông số lượng thuê bao được đăng ký thông tin thuê bao tại mỗi điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn của tháng trước đó.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua