Đàn ông muốn “cầm cưa” chứ không thích bị theo đuổi

Hầu hết nam giới không thích việc theo đuổi diễn ra quá dễ dàng. Con cá nằm trong rọ đâu có sức hút bằng con cá bơi tự do dưới sông

Đàn ông không thích bị theo đuổi Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua