Cho phép gia hạn thị thực vào Mỹ qua đường bưu điện

Đại diện Lãnh sự cấp cao của Mỹ tại Việt Nam, ông David McCawley, vừa thông báo về việc mở rộng chương trình gia hạn thị thực vào Mỹ qua đường bưu điện cho công dân Việt Nam

Theo đó, từ ngày 1−4, công dân Việt Nam có thể gia hạn thị thực không định cư qua dịch vụ chuyển phát mà không cần phải qua phỏng vấn trực tiếp.

Đương đơn cần đáp ứng một số điều kiện như là công dân Việt Nam, đang có mặt tại Việt Nam, xin gia hạn thị thực không định cư loại E, H, L, P, R, thị thực còn hiệu lực hoặc hết hạn chưa quá 12 tháng…. Các loại thị thực không định cư khác phải còn hiệu lực hoặc hết hạn chưa qua 48 tháng.

Ông McCawley cũng khuyến cáo công dân Việt Nam muốn xin thị thực vào Mỹ không nên liên hệ với bất kỳ công ty dịch vụ nào. Ông khẳng định Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam không có quan hệ với bất kỳ bên thứ ba nào trong việc cấp thị thực. Để được cấp thị thực, đương đơn cần hộp hồ sơ sớm, hoàn tất hồ sơ đầy đủ và chính sách, trình bày rõ ràng và thẳng thắn về mục đích thăm Mỹ.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua