Chính thức thông báo lịch nghỉ lễ dài 6 ngày

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (28−4) gần với ngày nghỉ lễ 30−4 và 1−5, vậy nên Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội để thời gian nghỉ lễ kéo dài 6 ngày liên tục, từ 28−4 đến 3−5

Quy định nghỉ lễ này chỉ được áp dụng với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị − xã hội (hay còn gọi là công chức, viên chức). Tuy nhiên, công chức và viên chức sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (25−4−2015).

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội yêu cầu các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí nghỉ dịp lễ phù hợp quy định của luật lao động.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua