Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam

Với 435/453 đại biểu tham gia nhấn nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong đó quy định nâng tuổi hưu với người lao động.

Vào ngày 20/11 vừa qua, sau rất nhiều thảo luận và đề xuất, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi. Điểm mới nổi bật là tăng tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu tăng lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình như sau. Đối với lao động nam là 62 tuổi vào năm 2028. Đối với lao động nữ là 60 vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Tăng tuổi nghỉ hưu nhằm tận dụng nguồn lực cho xã hội

Việc tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từng năm như trên được cho là hợp lý, đồng thời tránh “gây sốc” cho người lao động. Cách làm này cũng giúp tận dụng được nguồn lực cho xã hội. Cũng theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết. Bởi so với nhiều nước trên thế giới, độ tuổi nghỉ hưu của lao động Việt Nam vẫn còn thấp.

Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng TĐTB&XH cho biết, việc điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là quyết sách rất lớn của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là tầm nhìn có tính chất chiến lược. Nhằm đi trước đón đầu thách thức già hóa dân số. Cũng như giải quyết mục tiêu bao trùm là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xã hội.

tăng tuổi nghỉ hưu

Với những trường hợp đặc biệt

Đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Tuy nhiên, không được quá 5 tuổi so với quy định tại bộ luật Lao động (sửa đổi) tại thời điểm nghỉ hưu. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với nhóm người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt. Bộ luật mới quy định, nhóm này có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại bộ luật tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua