Chính quyền Hà Nội lập tài khoản Facebook để cung cấp thông tin cho người dân

Chính quyền Hà Nội đã ra mắt tài khoản Facebook "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam", nhằm cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trên mạng xã hội

Theo đó, từ ngày 1−12, nhằm đẩy mạnh kênh cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố tới người dân, các tổ chức… văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên tài khoản Facebook “Thủ đô Hà Nội − Việt Nam”. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thủ đô cũng đã nhận được thông báo về việc này.

Hiện nay, thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được cung cấp trên cổng thông tin điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://thudo.gov.vn.

Tai khoan Facebook hinh anh 2

Ngoài việc sử dụng tài khoản Facebook “Thủ đô Hà Nội − Việt Nam” để cung cấp thông tin, văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho biết tiến tới sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên mạng xã hội khác.

Trước đó, hồi tháng 10, Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết, trang thông tin điện tử Chính phủ có tài khoản trên Facebook với tên gọi “Thông tin Chính phủ” nhằm đưa thông tin hoạt động của Chính phủ rộng rãi hơn trên Internet.

Ngoài ra, cũng trên Facebook, Chính phủ còn lập thử nghiệm trang “Diễn đàn Cạnh tranh quốc gia”. Nội dung đưa lên hai tài khoản Facebook này là thông cáo báo chí, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và một số hoạt động của Chính phủ. Bằng cách này, Chính phủ kỳ vọng thông tin quan trọng sẽ được người dân tiếp cận dễ dàng.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua