Thế chấp sản phẩm bất động sản trong năm 2016

Thế chấp sản phẩm bất động sản là nội dung mà Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoRea) vừa có kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Liên quan đến việc thế chấp phẩm bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định vào Nghị định 99/2015, cho phép thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp sổ đỏ, HoRea cho rằng, cần xem xét lại việc bổ sung quy định này.

Theo HoRea, đối với nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, vấn đề cấp bách chính là Bộ Tài nguyên – Môi trường khẩn trương hướng dẫn thủ tục và quy định điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu, đảm bảo cơ sở pháp lý cho chủ sở hữu nhà ở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó, chủ sở hữu có thể đi vay phù hợp quy định.

“Đối với nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì không có cơ sở pháp lý để thực hiện thế chấp nhà ở. Nếu cho phép thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì có thể dẫn đến một nhà ở thế chấp nhiều nơi”, HoRea khẳng định.

bat dong san hinh anh 2

Thế chấp sản phẩm bất động sản là vấn đề nhiều người mua nhà quan tâm

Cũng trong kiến nghị liên quan đến thế chấp sản phẩm bất động sản lần này, HoRea còn nêu rõ về việc thực hiện công chứng và đăng ký thế chấp đối với hồ sơ thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: HoRea thống nhất với Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo các phòng công chứng, văn phòng công chứng thực hiện công chứng đối với hồ sơ thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng các quy định pháp luật về công chứng.

Điều này nhằm tháo gỡ ách tắc thị trường bất động sản do số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai đang chiếm tỷ lệ cao trong giao dịch, và nhu cầu rất lớn của chủ đầu tư cần thế chấp dự án nhà ở để vay vốn đầu tư, đặc biệt là để không làm ngưng trệ hoạt động giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đang hỗ trợ hiệu quả cho người thu nhập thấp đô thị tạo lập nhà ở.

Đồng thời, HoRea thống nhất với Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên – Môi trường sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20–10–2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014.

Bài: Hạnh Thủy

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua