Trò chuyện

Tiếp Thị Gia Đình chính thức ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Gia đình. Đây sẽ là môi trường dành cho những bạn đọc muốn gặp gỡ, chia sẻ, dốc sức khởi nghiệp kinh doanh, làm cho việc kinh doanh ngày một hiệu quả hơn