Cấp thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc đăng ký khai sinh từ ngày 1–7–2015

Từ ngày 1–7–2015, khi đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân cấp phường/xã, trẻ sẽ được cấp đồng thời với thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bao gồm:

– Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu

– Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ngoài cơ sở y tế

– Giấy cam đoan việc sinh là có thực của người đi khai sinh trong trường hợp không có người làm chứng).

Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu, sổ hộ khẩu, tờ khai tham gia BHYT theo mẫu.

Người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nêu trên nộp 1 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã (nếu không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác).

Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện nhưng không được quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Mục Sức khỏe/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua