Cập nhật Facebook cho biết gì về bạn?

Bạn thường xuyên cập nhật Facebook cho biết quan điểm của mình và bàn luận. Tất cả nội dung ấy đều có thể nói lên tính cách con người bạn

Để hiểu rõ hơn kết luận này, bạn hãy trả lời câu hỏi sau liên quan đến cập nhật Facebook cho biết gì về bạn.

Bạn có cập nhật Facebook cho biết về những vấn đề dưới đây thường xuyên không? Hãy trả lời theo các cấp độ Không bao giờ; hiếm khi, đôi khi hoặc thường xuyên.

1. Các hoạt động xã hội như đi tiệc tùng ban đêm, gặp mặt bạn bè.

2. Các hoạt động thường ngày.

3. Các chủ đề đặc trưng như khoa học, con người…

4. Chuyện tình cảm.

5. Con cái.

6. Các thành tựu của bạn, bữa ăn, luyện tập.

Bằng những câu hỏi này, vào năm 2015, một cuộc nghiên cứu của Đại học Brunel tại London, Anh, đã khám phá ra được mối quan hệ giữa những vấn đề người dùng Facebook đăng tải và tính cách của họ.

Kết quả, những người thường cập nhật Facebook cho biết nội dung liên quan các hoạt động xã hội, cuộc sống thường ngày sẽ là những người có tính cách hướng ngoại.

Những người thường đề cập đến lịch sử, khoa học lại là những người hướng nội. Bài viết của họ để mở rộng kiến thức, kinh nghiệm, phản ánh mối quan tâm của họ về một vấn đề nào đó cũng như thăm dò ý kiến chung của mọi người xung quanh, của cộng đồng Facebook.

Những người thường xuyên đề cập đến người yêu có khuynh hướng là những người có lòng tự trọng thấp.

Người thường xuyên nhắc đến con cái là những người vô cùng tận tâm.

Người thường xuyên nói về những thành tựu, các hoạt động cá nhân là những người có xu hướng tự đại. Song, cộng đồng mạng xã hội lại quan tâm nhiều đến nội dung này.

BÀI: UYÊN HỒ

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua