Cách giúp con bỏ ngậm ti và các thói quen nhỏ khác

Những thói quen từ nhỏ của con như: ngậm ti giả, bú bình hay ngại mặc quần áo cũng sẽ có lúc bé phải từ bỏ để bước tiếp đến cột mốc của tuổi lớn hơn. Tuy vậy, thật không dễ dàng để làm được điều này. Làm cha mẹ, bạn sẽ giúp con từ bỏ thói quen như thế nào?

Mục Mẹ và con – Tâm lý/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua