Các bé chụp chiều ngày 31/08 – từ trưa đến 6 giờ tối

Vui lòng bấm vào tấm hình của con mình để tải về bức ảnh có chất lượng tốt. Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin nhận tạp chí in hình bé.

0144_20150902_VivoCity_MaiNgocHan0253_20150902_VivoCity_DangNguyenThuyTrang0280_20150902_VivoCity_NguyenNgocThanhThao0282_20150902_VivoCity_AsukaNomvra0470_20150902_VivoCity_NguyenNgocTuongVy0472_20150902_VivoCity_DuongUyenThy0682_20150902_VivoCity_TruongBaoQue0683_20150902_VivoCity_ChungBoChian0684_20150902_VivoCity_TrinhLeTieuMy0685_20150902_VivoCity_TrinhLeTuyetMy0686_20150902_VivoCity_HuynhKimThu0687_20150902_VivoCity_LamNhatPhi0688_20150902_VivoCity_KangYohan0689_20150902_VivoCity_NguyenDongNghi0690_20150902_VivoCity_NguyenDongGiao0691_20150902_VivoCity_IrisLimJiaXin0692_20150902_VivoCity_NguyenDuongDi0693_20150902_VivoCity_DaoGiaHan0694_20150902_VivoCity_DaoQuynhAnh0695_20150902_VivoCity_PhiTuongVy0696_20150902_VivoCity_ChoYunSeong0697_20150902_VivoCity_Vicky0698_20150902_VivoCity_LukHoiKayLerona0699_20150902_VivoCity_OngUyenLam0712_20150902_VivoCity_LeHuyLam0839_20150902_VivoCity_NguyenHoangThienLong1301_20150902_VivoCity_NguyenTuanKhoi1302_20150902_VivoCity_HuynhPhanDangQuan1303_20150902_VivoCity_Yuna1304_20150902_VivoCity_Yushin1305_20150902_VivoCity_Hianata1306_20150902_VivoCity_Nagisa1307_20150902_VivoCity_LeDoBaoChau1308_20150902_VivoCity_DoNgocMinhThu1309_20150902_VivoCity_NguyenHuynhGiaHuy1310_20150902_VivoCity_NguyenHuynhGiaHan1311_20150902_VivoCity_TranNgocGiaHan1312_20150902_VivoCity_NaomiSpessaNguyen1313_20150902_VivoCity_NguyenVyLam1314_20150902_VivoCity_LauraSpessaNguyen1315_20150902_VivoCity_PhamNgocSongThu1316_20150902_VivoCity_TranPhamLanKhue1317_20150902_VivoCity_NguyenHoangNhan1318_20150902_VivoCity_NguyenHoangYenNgoc1319_20150902_VivoCity_WuMinXi1320_20150902_VivoCity_MaiTuDiep1321_20150902_VivoCity_WuYiTing1322_20150902_VivoCity_PhamGiaTuong1323_20150902_VivoCity_LeNguyenNgocLan1324_20150902_VivoCity_PhamAnhDuong1325_20150902_VivoCity_YukyInagaki1326_20150902_VivoCity_BuiTuongKhanhAn1328_20150902_VivoCity_LamGiaKhang1329_20150902_VivoCity_SotaIwashima1330_20150902_VivoCity_DoHoangHaiNhi1332_20150902_VivoCity_CoUsami1333_20150902_VivoCity_Rio1334_20150902_VivoCity_VuThuGiang1335_20150902_VivoCity_VuMaiKhue1349_20150902_VivoCity_NguyenAnhKiet1350_20150902_VivoCity_VuTrongDat1351_20150902_VivoCity_VuTranYenNhi1354_20150902_VivoCity_LeNguyenNgocDuyen

*****

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form dưới đây để cập nhật thông tin nhận tạp chí của bé.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua