Các bé chụp sáng ngày 29/08 – trước 12g trưa

Vui lòng bấm vào tấm hình của con mình để tải về bức ảnh có chất lượng tốt. Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin nhận tạp chí in hình bé.

0000_20150902_VivoCity_NoNameSang29_01 0178_20150902_VivoCity_DaoQuynhAnh 0179_20150902_VivoCity_TranNguyenThienHuong 0180_20150902_VivoCity_DuongKhaDoanh 0181_20150902_VivoCity_LePhamNgocThien 0183_20150902_VivoCity_TruongKhaMy 0184_20150902_VivoCity_LuongTuAnh 0185_20150902_VivoCity_MacGiaBao 0186_20150902_VivoCity_ThaiHaGiaKhanh 0187_20150902_VivoCity_KyleTran 0188_20150902_VivoCity_TranThiPhuongThuy 0189_20150902_VivoCity_NguyenBaoQuynh 0190_20150902_VivoCity_MacYenNhi 0191_20150902_VivoCity_LeMinhAnhThu 0192_20150902_VivoCity_NguyenBaoHan 0193_20150902_VivoCity_DoanNgocNhaLinh 0195_20150902_VivoCity_PhamNgocTramAnh 0196_20150902_VivoCity_PhamDoanPhuongLinh 0197_20150902_VivoCity_HuaMinhHanhQuyen 0199_20150902_VivoCity_NguyenBaoUyenNgan 0200_20150902_VivoCity_NguyenQuangHuy 0201_20150902_VivoCity_PhamPhuongHaiAnh 0202_20150902_VivoCity_NguyenPhucThienAn 0206_20150902_VivoCity_LuDongNghi 0207_20150902_VivoCity_NguyenLeAnhThu 0208_20150902_VivoCity_LuuKhaDoanh 0209_20150902_VivoCity_ChauHuynhPhuongTram 0210_20150902_VivoCity_NguyenHoangHaChi 0211_20150902_VivoCity_HuynhTrucLinh 0212_20150902_VivoCity_NguyenHoangGiaHan 0213_20150902_VivoCity_VoThuyLinh 0214_20150902_VivoCity_VoLeAnhThu 0215_20150902_VivoCity_TrinhLeBaoChau 0216_20150902_VivoCity_TrinhLeBaoHan 0217_20150902_VivoCity_PhanNgoHanhNguyen 0218_20150902_VivoCity_Rebecca 0219_20150902_VivoCity_TranNguyenHaAnh 0221_20150902_VivoCity_HoChiThien 0222_20150902_VivoCity_DuongNguyenThucMinh 0223_20150902_VivoCity_GiaLoc 0231_20150902_VivoCity_ChangChunYu 0232_20150902_VivoCity_NguyenHuynhNgocTran 0233_20150902_VivoCity_ChanYiSan 0243_20150902_VivoCity_AuBuuDung 0245_20150902_VivoCity_AuGiaMan 0247_20150902_VivoCity_LeHuuCaoLam

 

*****

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form dưới đây để cập nhật thông tin nhận tạp chí của bé.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua