Các bé chụp sáng ngày 01/09 – trước 12g trưa

Vui lòng bấm vào tấm hình của con mình để tải về bức ảnh có chất lượng tốt. Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin nhận tạp chí in hình bé.

1458_20150902_VivoCity_NguyenKhangThinh 1459_20150902_VivoCity_VoKhanhHuy 1461_20150902_VivoCity_HoangDinhHuy 1462_20150902_VivoCity_HuynhThiMinhThu 1463_20150902_VivoCity_DoanVuThanhPhuong 1464_20150902_VivoCity_DoHuuHiep 1465_20150902_VivoCity_DoNgocBaoVy 1466_20150902_VivoCity_DoNgocTraMy 1467_20150902_VivoCity_TruongTrienHuy 1468_20150902_VivoCity_VuNguyenTriTrung 1469_20150902_VivoCity_TruongDienNhatChieu 1470_20150902_VivoCity_NguHuynhThuAn 1471_20150902_VivoCity_PhanChiNhon 1472_20150902_VivoCity_DangBaoThien 1473_20150902_VivoCity_DoCaoTri 1474_20150901_VivoCity_NguyenNgocVienNhi 1475_20150902_VivoCity_NguyenVuThuyVy 1476_20150902_VivoCity_PhamNgocAnh 1477_20150902_VivoCity_Cherry 1478_20150902_VivoCity_DoQuangMinhTri

*****

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form dưới đây để cập nhật thông tin nhận tạp chí của bé.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua