Bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá thuộc Bộ Tài Chính đã cung cấp những thông tin về công tác quản lý, bình ổn giá sữa hiện nay của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vì lợi ích của người tiêu dùng

Bộ Tài Chính chịu trách nhiệm quản lý, bình ổn giá sữa

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, sở dĩ giá sữa nguyên liệu trong nước giảm từ đầu năm đến nay khá lớn, mà giá sữa trong nước chưa giảm là bởi: Trong cơ cấu giá thành sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sản xuất trong nước, ngoài giá nguyên liệu sữa, mặt hàng sữa thành phẩm còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố tăng tác động, chẳng hạn như: lương tối thiểu vùng tăng; tỷ giá được điều chỉnh tăng; mức trần chi phí quảng cáo, khuyến mại (15% tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp) được dỡ bỏ, và yếu tố tăng giá điện.

Ông Tuấn cũng cho biết, bộ Tài Chính đã đề nghị các doanh nghiệp phải điều tiết chi phí để phù hợp với mặt bằng giá tối đa. Nhờ vậy, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã có được một mặt bằng giá ổn định trong suốt 15 tháng qua, và dự kiến sẽ còn ổn định cho đến hết năm 2016 nếu không có yếu tố bất thường.

Giải thích về các biện pháp của bộ Tài Chính về việc quản lý, bình ổn giá sữa phục vụ lợi ích của người tiêu dùng, ông Tuấn cũng cho hay: Bộ Tài Chính đang theo dõi sát sao diễn biến giá sữa nguyên liệu qua thông tin của cơ quan Hải quan để có biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương bình ổn giá sữa của chính phủ, bộ Tài Chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng thực hiện việc thường xuyên rà soát, kiểm tra việc xác định giá tối đa, kê khai giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các tổ chức, các nhân sản xuất kinh doanh sữa.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua