Bắt đầu thu phí qua cầu Đồng Nai từ ngày 8−4

Từ ngày 8−4, các loại xe qua cầu Đồng Nai sẽ phải chính thức đóng phí để hoàn vốn cho dự án công trình đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) đã cho biết thông tin trên vào hôm qua, ngày 6−4.

Nhà đầu tư dự án trên là Tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV (CC1).

Dự án được thực hiện theo hình thức họp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Theo đó, DNC sẽ thay mặt CC1 thực hiện công tác quản lí việc thu phí của dự án.

Dưới đây là mức thu phí tại Trạm cầu Đồng Nai:

201547_thuphicaudongnai_01

Tổng hợp

Đừng bỏ qua