Bão lớn Melor ở gần biển Đông

Bão lớn Melor đã xuất hiện trên vùng gần biển Đông vào 7 giờ sáng hôm nay, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 540km về phía Đông

Bão lớn Melor xuất hiện lúc 7 giờ ngày 13–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 130,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ kể từ khi xuất hiện, bão Melor di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (tức là từ 150 –185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão lớn Melor có khả năng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 15–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–13 (tức là từ 120–150km/giờ), giật cấp 14–15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Bao lon Melor hinh 2

Bão lớn Melor

Lúc 13 giờ chiều ngày 13–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135–150km một giờ), giật cấp 16–17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão lớn Melor di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–15 (tức là từ 150–185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 15–12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–13 (tức là từ 120 –150km/giờ), giật cấp 14–15.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5–10km.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua