Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có nhiều điểm mới

Theo Bộ Giáo dục − Đào tạo, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có điểm mới là không xếp loại theo các thứ hạng giỏi, khá, trung bình... mà chỉ có công nhận đã tốt nghiệp

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cũng theo Bộ Giáo dục, dự kiến sẽ chỉ có một loại bằng trung học phổ thông cho các hình thức đào tạo. Các năm trước, bằng tốt nghiệp có mục “Hình thức đào tạo”, trong đó nêu rõ học sinh tốt nghiệp hệ trung học phổ thông, hệ bổ túc hoặc hệ vừa học vừa làm…

Năm nay, Bộ Giáo dục − Đào tạo dự kiến sẽ bỏ hẳn mục này trên bằng tốt nghiệp. Như vậy, học sinh học theo hình thức nào cũng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp hoàn toàn giống nhau.

Theo ý kiến của các chuyên gia trong ngành, việc bỏ xếp loại là hoàn toàn phù hợp bởi thực tế không có chính sách nào ưu tiên cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi hay trung bình. Do vậy việc phân biệt tốt nghiệp loại nào chỉ tạo thêm áp lực không cần thiết cho học sinh. Hầu hết học sinh phấn đấu học tập để có thể đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chứ không phải mục đích chính là để tốt nghiệp loại nào.

Đối với việc chung một bằng tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo, nhiều ý kiến cũng nhìn nhận quyết định này phù hợp với xu thế ngày càng xuất hiện nhiều hình thức học tập khác nhau như học từ xa, học tại nhà. Khi chỉ có một kỳ thi trung học phổ thông với một đề dành cho tất cả đối tượng học sinh, việc phân biệt loại hình giáo dục trên bằng là không nên. Học sinh có thể đi bằng nhiều con đường khác, nhưng nếu cùng trải qua một kỳ thi giống nhau thì cần công nhận họ đạt một ngưỡng trình độ nào đó là như nhau.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua