Bạn có nên chủ động tiến tới trong tình yêu?

Bạn và anh cùng xuất phát điểm là hai người bạn. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà cả hai vẫn “giậm chân tại chỗ”. Để phát triển mối quan hệ này, bạn và anh ai nên chủ động tiến tới? Hãy bắt đầu tìm hiểu nào!

Mục Gia đình/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua