7 “chiêu” luyện chồng đảm việc nhà hiệu quả

Bạn vẫn thường xuyên ca thán chồng lười làm việc nhà và một mình cáng đáng tất cả? Nếu muốn chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi, bạn cần mềm dẻo một chút đồng thời áp dụng những "chiêu" sau

THÔNG TIN THÚ VỊ

Các bà vợ Việt vẫn hay than phiền về bệnh lười của chồng, trên thực tế không chỉ mỗi đàn ông Việt lười làm việc nhà mà tất cả đàn ông đều như nhau. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, phụ nữ dành 8,5 giờ/tuần làm việc nhà, trong khi chồng họ chỉ làm khoảng 5,4 giờ. Và nếu thất nghiệp thì chỉ có 31/147 đàn ông làm việc nhà trong khi ở phụ nữ là 81/147.

Luyện chồng đảm việc nhà có khó? Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua