6 lỗi bố trí vật dụng khiến bạn đánh mất quý nhân

Nếu có quý nhân tương trợ, chắc chắn bạn sẽ như cá gặp nước, ước gì được nấy và mọi chuyện dường như suôn sẻ hơn. Để có thể giữ quý nhân, khi đặt đồ đạc trong nhà, bạn cần chú ý những điều sau:

Vì sao bạn đánh mất quý nhân?  Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua