5 thứ bạn nên và không nên chi tiền

Khả năng tài chính có hạn, nhưng sở thích và nhu cầu mỗi người dường như vô hạn. Vì vậy, để có thể tận dụng tốt nhất đồng tiền của mình, chúng ta cần chọn lựa

Tiền nên dùng vào đâu? Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua