Chụp ảnh cùng Mickey & Minnie sáng 29-8-2015

Ảnh các bé lên sân khấu chụp cùng chú chuột Mickey và cô chuột Minnie lúc 11 giờ sáng ngày 29–8–2015 tại SC VivoCity.

Bạn vui lòng bấm vào tấm hình của con mình chụp cùng chú chuột Mickey & cô chuột Minnie để tải về bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 01

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 05

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 04

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 03

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 02 20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 06

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 07

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 08

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 09

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 10

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 11

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 12

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 13

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 14

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 15

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 16

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 17

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 18

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 19

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 21

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 22

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 23

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 24

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 25

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 26

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 27

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 28

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 29

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 30

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 31

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 32

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 33

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 34

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 35

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 36

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 37

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 38

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 39

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 40

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 41

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 42

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 43

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 44

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 45

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 46

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 47

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 48

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 49

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 50

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 51

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 52

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 53

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 54

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 55

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 56

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 57

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 58

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 59

20150829-11am-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 60

Đừng bỏ qua