Truyện kể: Ốc sên tìm bạn

Để bé hiểu rằng cuộc sống rất phong phú và bạn bè cũng mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, mẹ hãy kể cho bé nghe câu chuyện về Ốc Sên này nhé

Previous Next

Truyện kể: Ốc sên tìm bạn